19 januari 2016

Nytt namn på EU:s största byrå för immateriella rättigheter

Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (KHIM) ska döpas om till Europeiska Unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) enligt ny gemenskapslagstiftning.

läs mer