4 februari 2014

Nytt om Immaterialrätten

Februarinyheter 2014 om immaterialrätten

Saxat ur vår samarbetspartner Fenix Legals nyhetsbrev februari 2014. Fenix Legal erbjuder medlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen juridiska tjänster inom immaterialrätten.

NY PATENTDOMSTOL I SVERIGE?

Lagom till nyår skrev justitieminister Beatrice Ask en debattartikel i Svenska Dagbladet, där hon meddelade att regeringen kommer att föreslå att en ny domstol för bland annat immaterialrättsliga mål inrättas. Ytterligare initiativ på rättsområdet för att förenkla för entreprenörer och uppfinnare handlar bland annat om nytt EU-gemensamt patentsystem, ny patentlag och möjlighet att söka patent i Sverige på engelska.  I dag är domstolsprövningen av immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden uppdelad mellan allmän domstol (tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen), allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen), och två specialdomstolar (Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen). Den nuvarande splittringen av domstolsprövningen anser ministern vara ohållbar. Regeringen kommer därför att föreslå att en ny domstol för bland annat immaterialrättsliga mål inrättas. Det kommer stärka rättssäkerheten, göra processerna mer överblickbara och inte minst öka möjligheterna för dem som arbetar med målen att specialisera sig. Ny svensk patentlag utreds också, och resultatet ska redovisas i juni 2014, då det får förmodas även komma mer detaljer kring den nya gemensamma ”IP Domstolen”. Läs mer på: http://www.regeringen.se/sb/d/17206/a/231283

NYA TOPPDOMÄNER …OCH DERAS TVISTLÖSNING

Per den 29 januari 2014 har Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), med ansvar för ”adressrymden” på Internet, godkänt 122 nya generiska toppdomäner – konkurrenter till .com. Starten för nya toppdomäner var den 23 oktober förra året, och totalt finns ytterligare 1 808 ansökningar som väntar på att behandlas och godkännas under 2014. Alla nya toppdomäner ger förstås fantastiska möjligheter för bl a svenska företag att marknadsföra sina varor och tjänster globalt och på nya marknader, samtidigt som det förstås också rejält ökar riskerna för intrång, piratkopiering och otillbörlig marknadsföring. ICANN har därför infört flera nya tvistlösningssystem, t ex: Uniform Rapid Suspension System (URS) – ett snabbt sätt att stoppa ett intrångsgörande domännamn, dock blir namnet bara vilandeförklarat. Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Policy (PDDRP) – kan användas mot en ny toppdomän när den börjat användas, t ex för att den drivs på ett otillbörligt sätt eller att innehavaren tillåter att varumärkespirater registrerar domännamn under toppdomänen. Registry Restrictions Dispute Resolution Policy (RRDRP) – gäller de nya toppdomäner som är till för viss grupp av användare, “communities”, och ska hantera tvister där aktuell community anser att den som driver toppdomänen skadar intressegruppen. Petter Rindforth på Fenix Legal har utsetts till den enda svenska tvistlösaren för alla tre nya tvistlösningssystemen - URS, PDDRP och RRDRP. Kontakta Fenix Legal på info@fenixlegal.eu om du vill registrera ditt varumärke under någon av de nya toppdomänerna, eller om någon gör intrång mot dina rättigheter på Internet. För full och uppdaterad lista över nya toppdomäner, se ICANN

EU OCH KINA I SAMARBETE OM IMMATERIALRÄTT

Europeiska Unionen, via OHIM, och Folkrepubliken Kina, via Ministry of Commerce, har nyligen undertecknat en överenskommelse om samarbete för ”bättre immaterialrättsmiljö till gagn för både EUs och Kinas industri”. Projektet som kallas ”EU-China Cooperation on Intellectual Property”, representeras från EU av OHIM, och från Kina av Handels- och Justitiedepartementen, liksom mer än 15 andra kinesiska officiella organ. Projektet ska inledningsvis gälla i tre år, och innebär bl a utveckling av lagstiftning och offentliga databaser för sökning av rättigheter. EU bidrar med minst 7,5 miljoner EUR i projektet. Från Kinas håll hoppas man att dialogen med EU ska ”stärka immaterialrätten i den digitala eran”, enligt vice handelsminister Zhang Xiangchen. (Källa: World IP Review)   

SVENSKAR ÄR INNOVATIVA

Svenska företag är fortsatt innovativa. Under 2013 gjordes runt 5 000 patentansökningar till European Patent Office (EPO), vilket i sig är en rekordsiffra och en ökning med 1,9% jämfört med 2012. Störst är Tyskland, med 32 000 ansökningar, men Sverige har ändå en sjätteplats bland EUs länder, och dessutom fler ansökningar per capita än Tyskland. De största branscherna är liksom tidigare IT-sektorn och medicinteknik. (Källa: Dagens Industri)

SE UPP FÖR BLUFFAKTUROR!

Har du fått faktura från något som ser ut att vara en internationell patent- och varumärkesmyndighet, där du ska betala stort belopp för att få ditt patent registrerat? Eller har du fått ett e-mail från ett domänföretag på andra sidan jordklotet, som upptäckt att någon beställt 17 nya domännamn som är identiska med er firma, och vill ge er möjlighet att få förtur? Säg alltid NEJ! Tyvärr fortsätter antalet bluffakturor och bluffbeställningar att öka, när det gäller patent, varumärken och domännamn. En del av dessa fakturabusar finns listade på Svensk Handels varningslista, men den hinner tyvärr inte alltid uppdateras i tid. Som kund hos Fenix Legal kan du vara säker på att vi har koll på vilka officiella avgifter som ska betalas, vart och när.  Det är ovanligt att dessa fakturaskojare åker fast, men ett sällsynt undantag är när svenska polisens nya nationella operativa ledningsgrupp mot seriebrottslighet, med hjälp av Fenix Legal’s utredning och dokumentation, i höstas kunde få fast och säkerställa bevisning mot flera personer som genom fem olika bolag bluffat till sig betalning från svenska småföretag. Läs varningslistan här

GUCCI STOPPAR 155 HEMSIDOR MED PIRATKOPIOR

Amerikanska distriktsdomstolen för Södra distriktet i Florida, har tilldömt det Italienska modeföretaget Gucci ett skadestånd på 144,2 miljoner USD, som ska utbetalas av ägare till hemsidor där Gucci-kopior sålts. Samtidigt beordrade domstolen att 155 hemsidor med falska Gucci-varor ska stängas ner. Många av de aktuella hemsidorna hade kopierat Gucci’s logo och använde Gucci’s egna bilder för att sälja kopiorna, och domännamnen som ledde till piratsidorna innehöll Guccci i någon form. De anklagade piratkopierana besvarade aldrig Gucci’s anklagelser, varför inte ens någon riktig huvudförhandling behövde hållas av domstolen, som fem månader efter stämningsansökan helt gick på Gucci’s krav.  (Källor: World IP Review och US Fashion Mag.)

DAGS ATT SVENSKA POLITIKER FATTAR VIKTEN AV IMMATERIALRÄTT!

Immaterialrätt, i form av patent-, design-, och varumärkesskydd, är avgörande för svenska företags affärsframgångar.  ”Det är viktigt att planera tidigt och ha koll på teknikutvecklingen”, men ”det behövs också ett större stöd från staten”, sade Maria Zamkova, CEO på Fenix Legal, vid rundabordsamtal som nyligen publicerades genom Dagens Industry. Maria hänvisade till utvecklingen i Kina, där staten subventionerar varje registrering och patentskydd, och varnade för att Sverige kommer på efterkälken om det inte finns intresse och stöd från våra förtroendevalda.

K U R I O S A

FÖRHANDLINGAR UNDER BORDET

Att lyckade uppfinningar ofta tillkommer under märkliga omständigheter har vi sett många exempel av under historiens gång. Det svenska företaget Sandvik utvecklar bl a gruvutrustningar, och sökte hitta en lösning på effektivare brytning av platina. Denna viktiga metall förekommer i tunna horisontella lager i berggrunden, oftast mindre än en meter höga. Konventionella brytningsmaskiner är inte anpassade för arbete i så små utrymmen och platinautvinning sker därför mest manuellt. Lösningen vore en maskin som inte är högre än 90 cm.

Sagt och gjort: En av Sandviks utvecklingsingenjörer kallade till sig sina medarbetare för ett möte i hans arbetsrum. Väl där fann de att stolarna var bortplockade. Ingenjören bad då alla att sätta sig på golvet under skrivbordet, med uppmaningen: ”Utveckla en gruvmaskin som får plats på höjden här under!” Resultatet blev en 88 cm hög gruvlastare, som leder till 50% mer effektiv utvinning. (Källa: www.sandvik.com)

Här kan du läsa mera om Fenix Legals medlemserbjudande