20 augusti 2014

Vad gör politikerna för de fristående uppfinnarna?

Sammanställning av inkomna svar pågår. Vi har frågat riksdagspartierna hur de svarar upp mot Sveriges uppfinnare och entreprenörers sak. Partierna fick i juni 7 punkter ur Svenska Uppfinnareföreningens programförklaring att besvara. Frågorna var också i fokus under de möten som Svenska Uppfinnareföreningen genomförde under Almedalsveckan. Ta del av frågorna här