23 augusti 2018

”Patentskydd för små företag – en skamfläck” Debattartikel Ny Teknik

DEBATT. Att satsa på sin affärside är som att hoppa i trapets utan skyddsnät. Endast stora kapitalstarka företag har en chans att skydda sina patent vid intrång. Vilket parti ska ta sig an denna skamfläck? Det undrar Peter A Jörgensen och Kjell Jegefors.

Under de senaste decennierna har ingen kapitalsvag aktör vunnit en patenttvist i ett väsentligt mål mot ett större företag i Sverige. De myndigheter, som ska utveckla den svenska innovations- och forskningsförmågan har inte heller vågat undersöka hur det immaterialrättsliga skyddet fungerar internationellt för dessa grupper. Det senaste mikroförsöket till studie, över hur det gått för svenska företag i USA och om hur de drabbats av problem, lades ned 2006.

Sedan 1967 är det olagligt att göra patentintrång och brottet ska leda till allmänt åtal, men ”särskilda skäl ”måste gälla. Detta betyder att Åklagarmyndigheten står för kostnaderna att driva målet i rätten. Kraven på dessa särskilda skäl är så höga att inget mål hamnat i domstol under 51 år.

Sverige är en gigant inom immaterialrätten. Patentfrekvensen per 100 000 invånare är tre gånger så hög som EUs genomsnitt. År 2015 skrev telejätten Ericsson ut licensfakturor för 15 miljarder kronor. Detta visar att systemet fungerar synnerligen väl för de större svenska företagen. Nu när Sverige håller på att utvecklas till Europas startup-Mecka är det viktigt att ta tag i denna skamfläck.

När vi tog upp detta problem med ledande medlemmar i Näringsutskottet fick vi det föga tillfredsställande svaret: ”Detta är mycket viktigt, men det är ett europeiskt problem” Jo det är rätt, men ändå fel av två skäl:

1. De lösningar man har i Tyskland fungerar mycket bättre än i Sverige. Exempelvis går en rättegång mycket snabbare där och kostnaderna är mer förutsägbara. Ändringar i processordningen borde relativt snabbt kunna införas i Sverige. Domstolarna har ju varit duktiga på att minska tiden från anmälan till dom under det senaste året.

2. Innan europeiska kommissionen tar fram lösningar på nya medlingsformer och försäkringslösningar samt att dessa implementeras i Sverige kan det ta fem eller tio år. Detta är evigheter för de kapitalsvaga svenska aktörerna. I Bryssel arbetar kommissionen på förslag sedan 2016. Ingen kan uppskatta hur många innovatörer och privata finansiärer, som avstår ifrån att dra igång ett dyrt och riskfyllt projekt, trots att marknaden ser lovande ut, när skyddet är mer eller mindre värdelöst. Det är ju som att hoppa i en trapets utan skyddsnät.

Under den nuvarande mandatperioden har regeringen på ett lovvärt vis engagerat sig i varumärkes- och upphovsrättsfrågorna. Detta har gett synbara resultat - inte minst i attityden till immateriella rättigheter. Att komma hem med en Rolexkopia från Asien är inget att skryta med 2018. Detsamma gäller att illegalt ladda ner nya filmer.

För den initiativrike näringspolitikern; Inom området för patentskydd finns ett mål att ta sig an. Det blir inte lätt, men stödet från de kapitalsvaga aktörerna det vill säga uppfinnarna, startup-företagen och kanske universitetsforskarna kommer att bli kompakt.

Om inget händer måste vi be Patentverkets nye GD att lägga till följande text på verkets hemsida: Patent lämpar sig inte för små företag, som avser att utveckla värdefulla affärsidéer.

Peter A Jörgensen och Kjell Jegefors

Rådgivare till Svenska Uppfinnareföreningen och tidigare verksamma vid bl.a. Styrelsen för Teknisk Utveckling.

 

https://www.nyteknik.se/opinion/patentskydd-for-sma-foretag-en-skamflack-6927137