3 april 2019

Patenttvister

Patenttvister borde hamna på det nya Innovationsrådets agenda

Inom ramen för januariavtalet JA kom S, MP, C och L överens om att etablera ett innovationsråd under nuvarande mandatperiod.
Vi vet också att under förra mandatperioden presenterade regeringen en ny strategi för immateriellt värdeskapande. Patentfrågorna hamnade dock i skuggan.
Det dåvarande innovationsrådet behandlade inte immateriellt värdeskapande över huvudtaget. För att råda bot på detta har föreningen sammanställt förslag till regeringskansliet och det nya innovationsrådet. Här huvuddragen i skrivelsen:

    • Det behövs en särskild innovationsproposition. Idag presenteras en forsknings- och innovationsproposition. Dessa två områden har olika mål och verktyg. Både innovations- och forskningspolitiken skulle bli tydligare med två separata propositioner.
    • Vi har också påpekat att det brittiska och tyska rättegångsordningen vid patenttvister ger kapitalsvaga aktörer en bättre ställning än det svenska systemet. Här bör en studie initieras.
    • Hur det går för svenska rättsinnehavare i utlandet ? Detta bör studeras och i synnerhet USA och Kina.
    • Slutligen föreslår vi en studie av nya metoder för att undvika för tidiga patentansökningar genom att nyttja sekretessavtal. Detta bör utvecklas under kontrollerade former.

 

    Peter A Jörgensen

 

Skrivelse till Innovationsrådet