10 december 2018

Pressmeddelande Paul M. Romer hedersmedlem i SUF

Svenska Uppfinnareföreningen, världens äldsta uppfinnarförening som grundades 1886, har vid sitt sammanträde den 9 november 2018 tilldelat hedersmedlemskap till ekonomipristagaren till Nobels minne professor Paul M. Romer med motiveringen "för sina utmärkta insatser med att särskilt främja uppfinnandet". Detta diplom överlämnades vid nobelpristagarnas föreläsning i Aula Magna vid Stockholms universitet lördagen den 8 december 2018. Motiveringen till Nobelpriset lyder på engelska: “for integrating technological innovations into long-run macroeconomic analysis” Översatt till svenska: ”för att ha integrerat tekniska innovationer i långsiktig makroekonomisk analys”.