4 mars 2016

Rekordmånga svenska patent beviljade

Sverige är tredje bäst på innovation i Europa. Rekordmånga patent beviljades till svenska företag av det europeiska patentverket under 2015, visar färska siffror.

läs hela artikeln i DN

Svenska Uppfinnareföreningens ordförande Mats Olsson och verkställande ledamot Kjell Jegefors kommenterar med anledning av denna statistik:

"Svenska Uppfinnareföreningens ambition är att bidra till att Sverige blir världens mest innovativa land. Att vi nu ligger på tredje plats beträffande patent visar att ambitionerna är realistiska och att detta högt ställda mål kan uppnås."
Mats Olsson, ordförande

"Det är glädjande att Sverige är tredje bästa land på innovation i Europa och att rekordmånga patent, 1.939 stycken beviljades till svenska företag av det europeiska patentverket, EPO, under 2015. Svenska företag är duktiga på att använda immaterialrättens för att skydda sin verksamhet och stärka konkurrensen, säger Susanne Sivborg, generaldirektör för Patent- och registreringsverket, PRV. 

Om vi emellertid tittar vi på siffrorna kan vi konstatera att ”Sverige är tredje bäst på innovation i Europa” gäller i princip enbart de svenska storföretagen. Tittar vi på antalet ansökningar 2015 till EPO så har de tio största företagen i Sverige ansökt om ca 2500 patent. Sveriges kreativa uppfinnaren och de mindre företagen finns knappast med här alls. För de stora företagen har immaterialrätter blivit en del av företagens produkter på en internationell marknad. Den kunskapen har inte de mindre företagen idag. Dessutom är patentsystemet  idag inte utformat för att skydda uppfinnaren eller det mindre företaget. Kostnaden att söka patent internationellt och att skydda dem vid ev patenttvister är förenade med långa tidsutdräkter och höga kostnader.  

Det är viktigt, som Susanne Sivborg säger, att kunskaperna immaterialrättigheter kan användas strategiskt måste ökas hos mindre företag och uppfinnare. Det är också viktigt att möjligheten för dessa kategorier att använda sin rättigheter beaktas vid införandet av de nya EU-patentet och domstolssystemet. 

Några siffror att lyfta fram i detta sammanhang, trots den höga rankingen, är dels att antalet nationella patentansökningar från uppfinnare har minskat under perioden 2007 - 2014. 

2007 stod uppfinnare för 30 % av alla nationella patentansökningar, 2014 för 20 %. Med ökade kunskaper finns här en utvecklingspotentialen. Den är ännu större då endast dryga 5 % av sökta patent, en siffra baseras på PRV statistik, sker av en kvinna. Här har vi mycket att göra vilket vi bland annat diskuterar tillsammans med PRV."
Kjell Jegefors, verkställande ledamot