22 juni 2015

Remissvar: Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Läs Svenska Uppfinnareföreningens remissyttrande över "Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar" SOU 2015:16