12 april 2016

Riksdagens allmänna utfrågning

Näringsutskottet har bjudit in till den allmänna utfrågningen om piratkopiering och andra rättighetsintrång. Utfrågningen sker den 28 april i riksdagshuset och webbsänds här

Svenska Uppfinnareföreningens immaterialrättsgrupp har tagit fram en promemoria som underlag för utfrågningen. Du kan ta del av underlaget här

Näringsutskottet arrangerar utfrågningen för att belysa hur piratkopieringen och andra immaterialrättsintrång påverkar såväl näringsliv och konsumenter som samhället i övrigt. Ledamöterna i utskottet kan genom utfrågningen skaffa sig en fördjupa kunskap inom området.

Vilka värden skapar och vilket skydd ger det nuvarande immaterialrättsliga systemet?

Vad är det immaterialrättsliga skyddet värt, när möjligheten att beivra intrång, är starkt begränsat?

Detta meddelande kommer föreningen att framföra när Näringsutskottet träffas för hearing 2016-04-28. Vi har inbjudits för att ge synpunkter  om piratkopiering och andra rättighetsintrång.  Detta är synnerligen välkommet eftersom regeringen avsatt 20 miljoner kronor per år för kunskapsspridning, rådgivning och utredningar. Regeringens intresse för dessa frågor är mycket välkommet. Att öka både intresset och kunskapen om dessa frågor är viktigt.

För aktiviteten och underlaget svarar Svenska Uppfinnareföreningens immaterialrättsgrupp

Kjell Jegefors
Peter Jörgensen
Torbjörn Larsson