9 mars 2016

Få kvinnor söker patent

Det är noterbart att så få kvinnor är inkluderade i de stora satsningar som innovationsstödsystemets alla möjligheter innebär. Det finns helt klart flera glapp i maskineriet och mycket som inte verkar funka då fler kvinnor inte kan ta del av kakan. Det är dags att på allvar göra något åt det och se till att kvinnorna är inkluderade i HUR det ska ske. Genom kvinnor som utvecklar innovativa idéer har Sverige mycket att vinna.

Malin Mohr, informationsansvarig Svenska Uppfinnareföreningen kommenterar med anledning av Internationella kvinnodagen och den statistik som PRV idag visar om kvinnor och deras förhållande till antalet sökta patent. Länk

Det är noterbart att så få kvinnor är inkluderade i de stora satsningar som innovationsstödsystemets alla möjligheter innebär. Det finns helt klart flera glapp i maskineriet och mycket som inte verkar funka då fler kvinnor inte tar del av kakan. 

Min uppfattning är att detta grundar sig djupt, många gånger omedvetet, i att kriterier och urval bygger på av män författade regelverk med inslag av deras normer och värderingar. Uppfinnarskrået är också starkt förknippat till att vara mansdominerat. Vi är medvetna om detta och arbetar med stor öppenhet för att förändra vår egen organisation men också påverka omvärlden.

Hur det än är ställt med statistiken så leder vi uppenbarligen i någon mån då 17 procent av våra medlemmar är kvinnor. Vi är inte jättestolta över detta men vi ligger uppenbarligen i framkant.

Ska vi ändra på det som ännu inte skett så gäller det att vi blir fler som ser och arbetar för att lyfta den enorma utvecklingspotential som Sverige har. Vi möter dagligen kvinnorna som är starkt engagerade i att utveckla sina innovativa idéer. PRVs initiativ är mycket välkommet!

Kontakt: , informationsansvarig Svenska Uppfinnareföreningen, 073-635 93 50.