19 september 2017

Så fungerar patent och när är det lönsamt

En fristående fortsättning på vårens seminarium om patentstrategi

Seminarium 21 september 2017

Lennart Nilsson, VD Inventorum och Mikael Mattsson VD Hynells Patenttjänst redogör för patentansökan, hur man förbereder sig och vad som är viktigt att tänka på. Vi belyser också patentprocessens steg från nationellt till internationella patent. Om tiden medger finns även möjlighet till andra frågor om innovationsprocessen.

Lennart Nilsson, som har lång erfarenhet av projektutveckling och Mikael Mattssons med sin mångåriga erfarenhet som patentombud, delar med sig av sina kunskaper. 

Plats:                    STIKs lokaler, Enspännarvägen 1, Nacka
Datum:                 21 september 2017
Tid:                       18.00 – 21.00
Buss:                    443 från Slussen, tar c:a 12 minunter, hållplats Cyndervägen
Bil:                        Värmdöleden – väg 222, avfart mot Nacka C och mot Nacka Strand.
Anmälan:             eller www.stik.se/seminarier senast 20 september
OSA:                     20 september

Seminarierna är gratis för medlemmar i STIK som endast betalar 20 kronor för fika. Intressemedlemmar betalar 50 kronor per tillfälle och icke medlemmar 100 kronor per tillfälle. I dessa avgifter ingår fika.

Alla är hjärtligt välkomna och allt du behöver göra är att anmäla dig genom att maila dina kontaktuppgifter och att du vill delta i seminariet till eller på www.stik.se/seminarier.

Välkomna!
STIK, Stockholms Innovatörskrets