7 september 2015

Sökes: Lösningar inom jordbruk, trädgård och rennäring

Det nya landsbygdsprogrammet satsar stort på innovationer. Med 440 miljoner fram till år 2020 är avsikten att jordbruks, trädgård och rennäringen ska få en ökad konkurrenskraft och hållbarhet med innovationsstödprogrammet.

Programmet ger dig möjlighet att utveckla en lösning på en utmaning eller ett problem på betald arbetstid. Med det nya innovationsstödet får du möjlighet att i en innovationsgrupp samarbeta med andra som är intresserade av samma utmaning.

Svenska Uppfinnareföreningen är engagerade i Landsbygdsnätverket som medlem och som supportfunktion för rådgivarna. På länken hittar du mer information om programmet och kontaktperson. 

Läs mer