29 november 2016

Obs! Ansökningstiden har gått ut! Uppfinningar som kan underlätta vardagen för funktionshindrade

Ansökningstiden har gått ut!

Nu är det dags att söka stipendium för uppfinningar som kan underlätta vardagen och tillvaron för personer med funktionshinder.

Genom samarbete mellan Svenska Uppfinnareföreningen och De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse (DHRs Bidragsstiftelse) utlyses totalt 150 000 kronor som fördelas på tre olika projekt. Utlysning av stipendiet och urvalet av uppfinningar görs av Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av en kunnig jury.

Juryn utför sitt uppdrag under sekretess då idéer som beskrivs kan sakna skydd. Juryn kommer av resursskäl inte kunna ge alla sökanden återkoppling om sina sökta projekt. Juryns beslut kan inte överklagas.

Din ansökan tar vi emot fram till den 5 december 2016. Därefter tar granskning, urval och juryarbete vid. Innan årsskiftet kommer stipendiater och alla sökande att vara meddelade.

Uppfinningen ska vara ett hjälpmedel som kan omfatta allt från en osthyvel med vinklat handtag, el-rullstol, it-stöd till stödbandage och proteser. Hjälpmedel finns inom många olika områden såsom arbetstekniska hjälpmedel, hjälpmedel i utbildningssituationer, hjälpmedel i hemmet och för den dagliga livsföringen och hjälpmedel för att kunna ta sig fram. Din uppfinning ska ha personer med funktionsnedsättning som tänkt kund och användare, inte vårdpersonal.

Har du en uppfinning som kan underlätta vardagen och tillvaron för en person med funktionshinder så vill vi gärna ha din ansökan. Se ansökningsformulär nedan.

Bodil Odre

Projektledare

Ansökningsformulär