11 juni 2014

Samarbete för kvinnor som vill utveckla innovativa idéer

Gävleborg företagsinkubator Movexum och Svenska Uppfinnareföreningen har tecknat ett avtal för att ge uppfinnarkvinnor en bättre möjlighet att förverkliga sin idé. I Movexums lokaler i Gävle kommer det genomföras en så kallad MentorRing under hösten. 

Ett väl beprövat sätt att stödja kvinnor är nätverk där medlemmarna stärker och inspirerar varandra på lika villkor. Innovativa kvinnor har länge haft svårt att hitta sådana nätverk i sin närhet. Svenska Uppfinnareföreningen har utvecklat konceptet MentorRing® för att ge kvinnor med idéer professionellt stöd. Att förkorta utvecklingstiden till färdig innovation är en målsättning. Under hösten kommer nätverket för Gävleborg startas upp via Svenska Uppfinnareföreningen och de kommer husera i Movexums lokaler.

- Det är vår ambition att över hela landet öka samarbetet med inkubatorerna. Det ger Sveriges uppfinnare ökade kontakter och möjligheter att förverkliga innovationer. Movexums miljö ser vi som perfekt att genomföra en MentorRing i, säger vd Kjell Jegefors, Svenska Uppfinnareföreningen. 

För Movexums del är detta ett bra sätt att få kontakt med kvinnliga uppfinnare och innovatörer. Movexum kommer erbjuda introduktionssamtal med feedback på dess idéer med samtliga 10 deltagare och förhoppningen är att några av dessa skall passa in i inkubatorprocessen. 

- För oss är det här ett intressant koncept där ett samarbete stärker oss i vårt hållbarhetsarbete genom att öka möjlighet att fånga upp mera innovationer från kvinnor med spännande affärsidéer, säger Ulf Borbos, vd Movexum.  

Metoden förkortar väsentligt tiden från idé till färdig produkt eller tjänst på marknaden. Genom att delta i en MentorRing får du konkret hjälp med att förverkliga din idé på ett strukturerat och dynamiskt vis. Dessutom ger mentorskapet mellan deltagarna ett unikt stöd. Alla är mentorer åt varandra och en viktig effekt är att deltagarna får både kompetenshöjning och ett professionellt nätverk. För mer information: http://mentorring.se/pågående-ringar/gävleborg 

Kontakt:

Svenska Uppfinnareföreningen
Susanne Maston
0707-670264

Movexum

Ulf Borbos
070-5373107