20 januari 2014

Satsning på uppfinnarkvinnor under 2014

Under 2014 kommer uppfinnarkvinnor att få hjälp med att förverkliga sina idéer i minst fem MentorRingar spridda över landet. I januari öppnas möjligheter för intresseanmälan.

Ett väl beprövat sätt att stöda kvinnor är nätverk där medlemmarna stärker och inspirerar varandra på lika villkor. Innovativa kvinnor har länge haft svårt att hitta sådana nätverk i sin närhet.

Svenska Uppfinnareföreningen har utvecklat nätverkskonceptet MentorRing för att ge kvinnor med idéer professionellt stöd. Med stödet kan utvecklingstiden till färdig innovation bli mycket kortare. Kvinnorna är varandras mentorer och eftersom deras idéer inte konkurrerar med varandra inom ringen blir utbytet fruktbart för alla. En framgång föder en annan. Varje MentorRing har en av  Svenska Uppfinnareföreningen utbildad handledare.

Tillväxtverkets satsning för att främja kvinnors företagande stöder under 2014 MentorRing-konceptet. Bakgrunden är att under många år har kvinnors innovationsföretagande inte fått lika stort stöd från samhället som männens. Trots att kvinnor söker mer stöd och vill få stöd under en längre tid.

Under 2014 kommer minst fem nya MentorRingar att startas tack vare projektmedlen från Tillväxtverket. Handledare för MentorRing har stöd och coachning av en nationell projektledare hos Svenska Uppfinnareföreningen. Mer information om MentorRingar och intresseanmälan för att delta kommer att finnas hos Svenska Uppfinnarföreningen i början av 2014.

Mer om MentorRing

Projektet Nationella MentorRing 2014 genomförs med stöd av Tillväxtverket och programmet Främja kvinnors företagande.