16 oktober 2014

Klarar Sverige finansieringen av nya innovationer?

Finansiering av innovationer och tillväxtföretag är en av Sveriges största utmaningar.

Innovationspolitikens kanske största utmaning är att tydliggöra statens respektive marknadens roll i tillväxtfinansieringen. Vilka skatter, lagar och regler behöver förändras för att stärka finansieringen av företag i olika utvecklingsfaser? Vilken roll har privat sparande, banker, riskkapital och olika offentliga stödsystem för ny- och tillväxtföretagandet? Hur kan samverkan mellan olika aktörer stärkas?

Den 20 oktober arrangerar Ratio tillsammans med Vinnova en konferens där de första resultaten från ett stort forskningsprogram om tillväxtfinansiering presenteras och diskuteras.

Förutom Vinnova finns även Almi, Företagarna, SISP (Swedish Incubators & Science Parks), Sparbankernas Riksförbund, Svenska Uppfinnareföreningen, Swedbank , Svenskt Näringsliv och Tillväxtanalys med i programmets styrgrupp.

Anmälan

Medverkar gör bland andra:
Charlotte Bohman, affärsängel 
Hannes Dernehl, entreprenör 
Göran Marklund, v GD Vinnova
Öivind Neiman, VD Sparbankernas Riksförbund
Elisabeth Thand-Ringqvist, VD Företagarna

Dag: 20 oktober
Tid: 16-17.30 med efterföljande mingel
Plats: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm
Anmälan