8 november 2016

Skilj innovationspolitiken från forskningspolitiken

Charles Edquist har skrivit en rapport om regeringens innovationsråd och hur framgångsrikt det varit. Författaren ingår i rådet. Det väsentliga i rapporten är hur författaren argumenterar för att skilja innovationspolitiken från forskningspolitiken. Det är två viktiga politikområden med olika mål och verktyg. I Sverige brukar utbildnings-departementet och forskarvärlden få en dominerande roll, som inte gynnat innovationsfrågorna.

Peter A Jörgensen