21 maj 2015

Skrivelse till regeringen om småföretag och uppfinnares kostnader vid införandet av ”Unitary Patent”

Fungerande villkor för patent är viktigt för landets innovationsförmåga, nu ser vi en risk i att utvecklingen går åt helt fel håll. Införandet av det nya patentsystemet och dess kostnadskonsekvenser är särskilt viktigt för uppfinnare och småföretag. Blir det nya systemet inte användbart får reformen direkt negativa effekter för innovationsverksamheten såväl i Sverige som i övriga Europa. I en skrivelse till regeringskansliet så beskriver vi utmaningarna och rekommenderar ett agerande från regeringens sida. Skrivelsen har tagits fram genom samverkan mellan:

Mats Olsson, ordförande Svenska Uppfinnareföreningen
Kjell Jegefors, styrelseledamot Svenska Uppfinnareföreningen
Peter Larsson, samhällspolitisk direktör Sveriges Ingenjörer
Johan Frisk, vd OpiFlex AB
Mats Webjörn, vd VERAX Engineering AB

Läs vår skrivelse