6 maj 2015

Småföretagen vill växa - men saknar finansiering

Detta år har Företagarnas nye Chefsekonom Daniel Wiberg gjort en ambitiös analys av finansieringsläget för företag. Både behoven och möjligheterna berörs. Bristerna som belyses också. Det är i hög grad samma brister som gäller för uppfinnare. Svenska Uppfinnareförening och Företagarna stor samstämmighet i dessa frågor.. Här några gemensamma förslag

  • Sänk skatten för personaloptioner. Gör det möjligt för småföretag att använda optioner för att låta personalen få del av företagens värdeutveckling. 
  • Gör det lättare att växa med eget kapital. Undersök möjligheterna att vidga investeraravdraget för den som investerar i onoterade bolag genom bolag vid start eller nyemission. .
  • Säkerställa att de statliga finansieringsinsatserna verkligen kommer de små och växande företagen till del genom ett ökat fokus på sådd-fasen. Utökad lånefinansiering genom exempelvis innovationslån kan vara en framkomlig väg. 

Läs rapporten i sin helhet