19 november 2014

Smart elkraft ger Polhemspriset

Innovatören Hans Björklund på ABB i Ludvika är årets mottagare av Sveriges Ingenjörers anrika Polhemspris. Han får det för sina kontroll- och skyddssystem som är avgörande för smarta elnät, som knyter samman förnyelsebara energikällor. Priset – en guldmedalj och 250 000 kronor – utdelades av närings- och innovationsminister Mikael Damberg på tisdagskvällen vid den stora Polhemsfesten i Kista Science City.

”Hans Björklund har gjort en betydande insats för att kunna utveckla smarta, effektiva energisystem som är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling”, framhåller Polhemsrådet i sin motivering. Tack vare hans kontroll- och skyddssystem kan elkraft transporteras långa sträckor – över kontinenter – och knyta samman olika energikällor såsom sol, vind och vatten.

– Att elförsörjning genom förnyelsebara energikällor är nödvändigt för en hållbar utveckling är vi nog alla överens om, men få vet hur det ska lösas rent praktiskt. Hans Björklund är här en föregångare och hans innovativa lösning är i högsta grad avgörande för framtidens smarta energiförsörjning, säger Ulf Bengtsson, ordförande Sveriges Ingenjörer.

Hans Björklund förstod redan i mitten av 1970-talet hur den snabba utvecklingen av datorer kunde användas för att förbättra elnätens prestanda. Han introducerade mikroprocessorer för högspänd likström och är idégivaren och utvecklingsledaren för flera generationer högteknologiska, mjukvarubaserade koncept för kontroll och skydd av elnät.

Systemen möjliggör snabb uppgradering av existerande elnät men lägger också grunden för framtidens smarta elnät. Den ökade tillförseln av förnybar energi från till exempel vind och sol och en ökad elhandel över världen kräver ännu mer av elnäten i form av driftsäkerhet och styrning – fel i kraftöverföringen kan påverka elförsörjningen till miljoner abonnenter och resultera i stora ekonomiska och samhälleliga konsekvenser.

Hans Björklunds innovativa lösningar har blivit stora kommersiella framgångar och är viktiga faktorer för ABB:s internationellt ledande roll inom elkraft, såväl marknadsmässigt som teknologiskt.

Hans Björklund, född 1950 i Ludvika, är nu Corporate Executive Engineer på ABB i Ludvika. 

www.sverigesingenjorer.se