6 augusti 2019

Sommarbrev 2019

Kära uppfinnarvänner!

Jag (Jan-Erik) blev, både överraskande och hedrande för mig, vald till ordförande i SUF. Föreningen har tidigare haft mycket större ekonomiska resurser. SUF måste därför nu drivas väldigt kostnadseffektivt och det gäller att ”spotta i nävarna”. Tidigare ordförande och deras styrelser, har bara gjort vad de ansett vara bra och motiverat, så de ska inte klandras, men tillgångarna har minskat decennium för decennium. Stadgarnas skrivning om kapitalförvaltning har fått stå tillbaka för att gynna uppfinnandet. Nu är vi på skattkistans botten.

Vad borde SUF koncentrera sig på nu?
·      Samhället - vi måste få fram mer medel till uppfinnandet - crowdfunding, Almi, Vinnova?
·      Utbildning/information om uppfinningar, patent, och marknadsföring?
·      Stöd till ungdomsverksamhet?
·      Uppfinnartävlingar?
·      Analys av våra kollegors uppfinningar?
·      Medlemsförmåner – rabatter mm?
I höst kommer en kort enkät via webben om detta. Det vore bra om så många som möjligt kunde svara på den. Så har vi möjlighet att skapa den maximala nyttan för dig som medlem i SUF.
 
Medlemsförmåner
Se http://uppfinnare.se/medlem/medlemserbjudande:
iDefendo är en billig metod att försöka skydda sina idéer med. Patentskydd är inte så bra för mindre uppfinnare, som många erfarit. En intrångsrättegång om något tagit ditt patent kostar t ex typiskt dig mellan en och tio miljoner kronor.
Du som medlem kan idag få billigare drivmedel, hotell, kryssningar, tidningar, datorer mm. genom våra förmåner. Leif Wrenkler arbetar på områdena kreditupplysning, bilprovning, färg, elektricitet, bildelar mm. I höst vill vi få till ett nytt ”elektroniskt” medlemskort för att förenkla legitimeringen för SUF-medlemmar (Gustaf Bauer).
 
Litet axplock ur verksamheten under maj/juni
SUF har varit på FinnUpp, Blixtlåset och UF för att titta på fantastiska uppfinnartävlingar för barn och ungdomar. Samt haft inledande diskussioner med snilleblixtarna. Helt otroligt vad de kan hitta på – allt från appar till handikapphjälpmedel och spadar!
 
Energimyndigheten har utannonserat ”Varmt och Kallt” – inom områdena värmepumpande teknik och kylning, termisk energilagring och geoenergisystem inklusive frivärme och frikyla (kontakta Jan-Eriki).
 
Leif Wrenkler har diskuterat med Företagarna om framtida samarbetsformer.
 
Carl-Eric Engström har varit i Helsingfors och talat med Petri Peltonen på SUFs finska motsvarighet.
 
Bjarne Wester (i Uppsala) har varit med på Brinnovation – en uppfinnandets brandförsvarstävling.
 
Jan-Erik har haft ett möte med Funded by me – rörande crowdfunding för uppfinnare. Vi har ett avtal med dem sedan tidigare.
 
Jan-Erik har också haft möten med tre enskilda uppfinnare om patentfrågor - skydd resp. intrång.
 
Leif Wrenkler har format en grupp som skall fungera jury i en uppfinnartävling med DHR senare i år.
 
Anneli Schöldström var med på releasen av Michael Wianders uppfinnar-barnbok om Dexter Olsson.
 
Lina Modén arbetar med en grafisk SUF-profil inkluderade ”SUF - bildad 1886”
 
Jan-Erik har varit på ett möte med Uppfinnarkollegiet om rättegångskostnader för patenttvister.
 
Därmed önskar styrelsen en fantastiskt uppfinningsrik höst 2019
Vid pennan,
 
Jan-Erik Nowacki
Ordförande