29 april 2016

Stöld är stöld även om det handlar om immateriella rättigheter

Stöld är stöld även om det handlar om immateriella rättigheter, kan man sätta, som rubrik på regeringens politik inom immaterialrätten. Sverige är inte  en stormakt inom kreativitet utan en supermakt. Stark immaterialrätt är helt avgörande för vårt välstånd och våra jobb. Ja det var uttalanden från  justitieminister Morgan Johansson, när han presenterade regeringens arbete med immaterialrätten på riksdagens hearing 2016-04-28. Han gjorde en detaljerad genomgång av vad regeringen gjort inom detta område. Han var väldigt mån om att påpeka de politiska skiljelinjerna gentemot oppositionen. I synnerhet tog han avstånd från förre statsministern Fredrik Reinfeldts överseende inställning till ungdomars fildelning. Här kan Ni gå in oss lyssna på anförandet Regeringens arbete med immaterialrätten. Gå in efter 1 timme och 36 minuter. Han talade också om arbetet med den nya patentlagen. Dessutom nämnde han inrättandet av de två nya domstolarna för att hantera immaterialrättsintrång och marknadsrättstvister. Sedan talade han om  det nya statliga investeringsbolaget Fondinvest AB,  som skall investera i innovativa företag. Han nämnde också Sveriges arbete med utvecklandet av European patent with unitary effect (EPUE)  och det  gemensamma domstolsväsendet Unitary Patent Court (UPC). 

Straffrättens betydelse för att förhindra intrång var en stor poäng vid presentationen. Han talade om de stora värden, som intrång skadar idag. I korridorerna talades om Uppfinnareförenings förslag om att behandla patentintrång inom straffrätten. I en bisats nämnda han också arbetet med en privat intrångsförsäkring. Inga detaljer avslöjades, men förhoppningsvis får vi snart höra mer.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att politiskt har immaterialrätten hamnat i fokus. Detta är mycket glädjande, men kräver också arbete av föreningen med detaljerna, så att det slutliga lagtexterna är anpassade till uppfinnarnas villkor och ger rätt effekter. Vi vet att djävulen sitter i detaljerna.

Behövde inte överlämna föreningens PM, som förberetts inför detta möte. Detta hade justitiedepartementets tjänstemän redan läst.

Nu kan konstateras att några av de frågor föreningen arbetat länge med gett resultat. Detta gäller intrångsförsäkring och straffrätten får kanske en mer framträdande roll i den nya patentlagen. Frågan om de långdragna och dyra intrångsprocesserna kommer dock att kräva mer arbete.Dagens processordning är inte rättssäker. Dessutom är den avskräckande för uppfinnare och kapitalsvaga start-upföretag. Detta i strid med politikerna, som vill stimulera just dessa grupper.

Peter A Jörgensen