2 januari 2017

Start-up-företagen i medvind och hur går det för uppfinnarna?

Oppositionspolitiker anser att regeringen saknar handlingskraft. 

Sverige har blivit ett Mecka för start-up-företag och detta är mycket välkommet. På den politiska arenan har en ledande centerpolitiker, Emil Källström, publicerat artikeln ”Så kan klimatet förbättras för Sveriges startupföretag” Han har framfört en rad förslag mot bakgrund av att ”våra lagar och våra myndigheter bidrar inte till utveckling utan till stagnation. Inte sällan är det inte vilja utan tempo som saknas”. Källström föreslår bland annat - Möjliggör betaversioner av regelverk och tillämpningar, Släpp den offentliga statistiken och Öppna för tredjepartutvecklare. Dessa kan få stora effekter och bör omedelbart tas upp till behandling i regeringens och riksdagens korridorer.

Det första är en variant av vad EU kallar ”sandlåda” där vissa regler åsidosätts under en period under ordnade former. Här ligger den så kallade Fintech industrin bra till dvs. denna sektor är lämplig för försök. Detta är ju en svensk paradgren. (Exempelvis OM, iZettle och Klarna) Det underliggande budskapet är att handlingskraften är svag. Detta har också Riksrevisionen och Entreprenörskapsutredningen påpekat, men med andra ord. Se också EU tar stora steg för att öka stödet till tillväxtföretag och nyttjandet av immaterialrätt bland uppfinnare och små företag!

Dessutom har start-up-företagen varit synnerligen framgångsrika när det gäller att attrahera kapital. Under 2016 investerades 16,8 miljarder kronor i denna sektor och den ledande delsektorn var Fintech. Detta är en fenomenal ökning från 8,6 respektive 4,3 miljarder år 2015 och 2014. Allt enligt BREAKIT. Här skall påpekas att några av dessa företag är noterade.

Vad innebär detta för de tidiga skedena i innovationsprocessen?  Om vi ser den politiska arenan så är vi överens om att det finns en rad hinder, som relativt enkelt torde kunna elimineras. Exempelvis inom immaterialrätten, där problemen är stora, är de politiska initiativen få. Här har EU initierat en översyn. Se länken ovan ”EU tar stora steg…” Det vi inte vet är hur ingående den blir. Se också exempelvis "Justitieministern - Dags att agera!"

På den politiska arenan finns några andra frågor, som Källström inte tagit upp exempelvis investeraravdraget, det svenska misslyckandet inom offentlig upphandling eller så kallade innovationsupphandling. Här kan man bara hålla med - handlingskraften är svag.

I olika utredningar som presenterats har funnits och finns förslag som utvecklar det svenska innovationsklimatet exempelvis investeraravdrag, personaloptioner, nya utvärderingsmodeller och förslag inom immaterialrätten. Efter den politiska beredningen av förslagen har de utmynnat i en besvikelse från innovationshållet då positiva delar av förslagen har ändrats eller uteblivit.

När 16,8 miljarder investeras i start-up-företag, vad gäller för den enskilde entreprenören och uppfinnaren, när hon eller han behöver sina första 100 000 kronor för att ta fram en prototyp eller verifiera en affärsidé? Ja det vet vi inte, men vi kan spekulera. När en affärsängel träffar en entreprenör eller uppfinnare kanske de stora framgångarna för andra investerare gör det lättare att komma överens. Många investerare vill med på framgångståget. Hur går det att få anslag från till exempel Vinnova eller Almi? Trycket från andra entreprenörer har både ökat och minskat. Idag finns en stor mängd entreprenörer, som inte behöver gå till det offentliga, utan kan få finansiering från det privata kapitalet. Detta är ju mycket positivt. Å andra sidan stimulerar dessa stora summor många nykomlingar och detta ökar naturligtvis trycket på de offentliga aktörerna. Sammantaget kommer detta att få mycket positiva effekter. Kompetens attraherar mer kompetens och också ekonomiska resurser. Samtidigt vet vi att både privata och offentliga aktörer historiskt har dragits till de senare delarna av utvecklingskedjan. Risken är stor att affärsidéerna, som befinner sig i de tidiga skedena, missgynnas. Se till att någon av våra forsknings- och utredningsinstitutioner gör studier kring dessa frågor. 

Lyssna på oss, Emil Källström och EU. Vänner politiker agera nu!

Anmärkning
Vi vet också att om Du inte har minst två anställda är Du utesluten från anslag hos Vinnova.

Peter Jörgensen och Kjell Jegefors