9 oktober 2015

Startskott för EIP på Julita gård

För att uppmärksamma att det nya innovationsstödet nu har öppnat för ansökningar genomförde Landsbygdsnätverket ett startskott den 22 september. Platsen var omsorgsfullt vald, Julita gård – Sveriges Lantbruksmuseum, för att möjliggöra tillbakablickar på spännande tekniska och biologiska innovationer. Per
Frankelius, Grönovation, anknöt till dem i sitt föredrag, vars rubrik var tema för hela programmet: Framgångsfaktorer för innovation – myt och verklighet. På ett underhållande sätt belyste Per flera exempel på vanliga myter, exempelvis att uppfinning och innovation är samma sak eller att ensam är stark. Samverkan är ett nyckelord i innovationsstödet!
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht gav regeringens syn på innovationssatsningen innan det symboliska kanonskottet avlossades.

Svenska Uppfinnareföreningen är medlemmar i Landsbygdsnätverket och har genom Malin Mohr uppdraget att vara stöd för principiella diskussioner inom Innovationssupporten.

Läs mer om EIP Innovationsstöd