15 december 2015

Stipendiater klara för ”Smarta vardagshjälpmedel”

Samarbetet mellan DHRs Bidragsstiftelse och Svenska Uppfinnareföreningen startade 2013. Ett av syftena var att utse stipendiater med nya idéer till smarta vardagshjälpmedel för personer med nedsatt rörelseförmåga. Nu är stipendiaterna utsedda för 2015.

Det är med glädje vi presenterar följande stipendiater som vunnit 37 500 kr vardera för idéer till ”Smarta vardagshjälpmedel” 2015.

Ann-Louise Lindborg för genomförande av studie
Juryn vill uppmuntra till ett breddat användningsområde för hjälpmedlet Bestic och gärna se en utveckling till andra användningsområden utöver ett äthjälpmedel. En förenklad produkt av detta slag skulle bidra till att människor med begränsad armrörelseförmåga skulle ges en ökad självständighet och kunna bli mer integrerade i sociala och privata sammanhang. Juryn ser en oändlig potential genom utveckling av produkten till andra användningsområden och tilldelar därför stipendium för en studie.

Per Stjärnehag för elektrisk servostyrning av rullstolselscooter
Juryn vill gärna se en acceleration av utvecklingen av en funktion som kan bidra till att funktionshindrade får en ökad frihet och lättare kan att ta sig ut. En servostyrning bidrar till att bryta utanförskapet med en minskad psykisk och fysisk ohälsa som goda effekter.

Elisabeth Zobel för ergonomiskt handtag
Juryn ser ett brett användningsområde för ergonomiskt utformade handtag som kan fungera till rullatorer. Men också vid många andra utmaningar som funktionshindrade möter. Med en tilltalande design och välutformad, ergonomisk produkt finns en stor marknad för denna typ av ergonomiska handtag.

Jan Åkerlind Mikrobricka
Juryn uppmuntrar utvecklingen av säkerhetsprodukten som underlättar hanteringen av varm mat och dryck från mikrougn till bord genom ett enhandsgrepp. Produkten är ett smart vardagshjälpmedel med stor potentiell marknad som också omfattar flera än personer med funktionshinder. 

 

Juryn bestod av:
Sami Bask, vd Svenska Uppfinnareföreningen
Yvonne Björkman, styrelseledamot DHRs Bidragsstiftelse
Janne Lundqvist, innovationsrådgivare Start-Up Stockholm
Maria Necula, patentingenjör Svenska Uppfinnareföreningen
Christina Ripe, produktchef Etac AB
Marit Sundin, uppfinnare, grundare och vd för AddMovement AB

Malin Mohr, projektledare