23 januari 2017

Stipendiaterna klara för ”Hjälpmedel för att underlätta vardagen för funktionshindrade”

Samarbetet mellan DHRs Bidragsstiftelse och Svenska Uppfinnareföreningen startade 2013. Ett av syftena var att utse stipendiater med nya idéer till "Hjälpmedel för att underlätta vardagen för funktionshindrade". Nu är stipendiaterna utsedda för 2016.

Det är med glädje vi presenterar följande stipendiater som vunnit 50 000 kr vardera för idéer till "Hjälpmedel för att underlätta vardagen för funktionshindrade" 2016.

Sofia Beuschel har här funnit på ett utmärkt hjälpmedel för en stor målgrupp med problem med
tremor, förlamning eller ofrivilliga rörelser, att kunna dricka ur vanliga glas, vin- eller champagneglas.
I allmänhet måste personer med dessa besvär använda sig av speciella glas eller muggar med piplock
för att inte spilla. Med Sofias utmärkt designade drickhjälpmedel behövs inte dessa utan man kan
enkelt använda vanliga glas tillsammans med Sofias diskreta och funktionella hjälpmedel. Det
innebär möjligheter för användaren att kunna vara med i många sammanhang, på samma villkor som
alla andra. Något av stor betydelse för att känna sig inkluderade.
Tillverkning finns redan och försäljningsställen vore inte svårt att finna.

Linus Emme och Hanne Heingård har uppfunnit något som ökar säkerheten för synskadade och lyser
upp för medtrafikanter. En lysande blindkäpp, med ledljus för att synas och därmed uppfattas av
människor runt omkring. En utmärkt uppfinning. Reflexer kan ha begränsad livslängd, och dessutom
krävs att man lyser på dem för att de ska ge effekt. Här lyser käppen oavsett. Denna käpp kan vara till
stor hjälp för den som är synskadad när man rör sig i utomhusmiljö. Den är lätt, har en knapp så att
man vet om lyset är på eller av och en ljudsignal vid låg batterinivå. Batteriet är integrerat i
handtaget. Käppen är hopfällbar vilket gör den enkel att ta med sig och praktisk när man inte
använder den.
Det finns en stor utvecklingspotential och stora försäljningsmöjlighet i denna uppfinning. Något som
verkligen underlättar i vardagen.

Per Stjärnehag, har konstruerat och vidareutvecklat ett utmärkt hjälpmedel för dem som vill röra sig
friare i natur eller stadsmiljö. Man har gått vidare med utvecklingen av BEAD elscooter för
rullstolsanvändare till idén om en version för två personer. Där man kan vara två på sin BEAD och
tillsammans göra utflykter. Idén behöver få möjlighet att vidareutvecklas och kan när den blir
verklighet vara ett utmärkt hjälpmedel för många. Att med denna elscooter, BEAD, själv eller
tillsammans med någon, kunna ta sig ut i skog och mark är en frihetsmöjlighet som för många skulle
göra stor skillnad.

Just nu planeras det inför en prisutdelning, vi återkommer om tid och plats.

Juryn bestod av:
Mats Olsson, Svenska Uppfinnareföreningen
Maria Necula, Svenska Uppfinnareföreningen
Yvonne Björkman, DHR Bidragsstiftelse
Christina Ripe, Etac AB
Jan Lundqvist, Independent Innovation Advise
Bodil Odre, Svenska Uppfinnareföreningen