12 september 2020

Styrelsen 2020

FÖRTROENDEPOSTER 2020


ORDFÖRANDE
Jan-Erik Nowaki, Täby-Danderyd Uppfinnarförening 

LEDAMÖTER
André Sevä Nordvold, Sundsvall-Timrå
Ingvar Svanborg, Jämtlands Uppfinnarakademi 
Leif Wrenkler, Täby-Danderyd Uppfinnarförening 
Gustaf Bauer, Älmhults Idéförening 
Göran Lindh, Täby-Danderyd Uppfinnarförening 
Ann Dohse, Svenska Uppfinnareföreningen Östergötland 
Joakim Fichtel, Direkt ansluten
Håkan Edqvist, Svenska Uppfinnareföreningen Östergötland


SUPPLEANTER
Linus Svensson, STIK 
Maria Johansson, Sundsvall-Timrå 
Bosse Ericsson, SUF Direktansluten
Anders Hilmersson, Malmö Uppfinnareförening
Gert Schött, Täby-Danderyd Uppfinnarförening 
Harmonie Gashi, 37 år - SUF Direktansluten 


STYRELSERÅDGIVARE
Kjell Svedman Direktansluten
Sten Wigert Idéforum Ångermanland

LEKMANNAREVISOR
Christian Wilcke Täby-Danderyd Uppfinnarförening (TDU)
Ulf Gallbo Helsingborgs uppfinnareföreningen

ETIKNÄMND
Anne Närhi SUF direktansluten
Sten Wigert Idéforum Ångermanland
Carl-Eric Engström direktansluten

VALNÄMND
Elisabeth Haider (Sammankallande) Älmhults idéförening 
Kjell Svedman direktansluten
Jenny Rocha Direkt ansluten
Roland Lindqvist Skellefte 
Carlos Rodriges STIK