17 juni 2015

Svenska Uppfinnareföreningen i Almedalen

Innovationer bygger på uppfinningar och principiellt nya idéer. För att stimulera fristående uppfinnare och företagare att bidra till utvecklingen av det svenska näringslivet har Svenska Uppfinnareföreningen ett antal frågor som vi gärna diskuterar i Almedalen. Läs mer här om vårt program

I Almedalen genomför vi personliga möten med politiker. Vi utbyter gärna tankar och idéer om hur vi tillsammans stärker den svenska innovationskraften. 

I vårt team i Almedalen kan du träffa uppfinnare, processledare styrelsemedlemmar, entreprenörer och generalister med många års erfarenhet av innovationsutveckling.