21 maj 2015

Svenska Uppfinnareföreningen + Winnet Sverige = Sant

Nu är samarbetsavtalet tecknat mellan Winnet Sverige och Svenska Uppfinnareföreningen och den gemensamma planeringen har tagit form. Överenskommelsen innebär att vi stärker våra respektive positioner och tillvaratar varandras nätverk, kunskaper och metoder.

Samarbetet innebär också att vi i påverkansarbete och för våra respektive medlemmar kommer att genomföra aktiviteter som är riktade till kvinnor. Tillsammans verkar vi för ett innovationssystem på lika villkor.

För mer information, kontakta Eva Swede, 073-3818084