19 februari 2015

The Nordic Independent Living Challenge

En av Stockholms stads största utmaningar är erbjuda äldre och personer med funktionsnedsättning ett väl anpassat stöd som bidrar till livskvalitet och hög grad av integritet. Att ny teknik kan bidra till att skapa trygghet, service, aktivitet och delaktighet är en självklarhet. För att bidra till nya lösningar och fler innovationer deltar Stockholms stad i flera samarbetsprojekt. Ett av dessa samarbetsprojekt är innovationstävlingen The Nordic Independent Living Challenge där Stockholms stad tillsammans med övriga nordiska huvudstäder under Nordiska rådets paraply söker nya idéer och lösningar.

Läs mer