1 februari 2017

Tiden för rättsprocesser vid patentintrång i Sverige är så lång att systemet inte är rättssäkert

Detta är inledningen på det remissvar, som sänts till näringsdepartement angående Entreprenörskapsutredningen.  I detta svar tar vi enbart upp frågor som gäller immaterialrätt.

Sammanfattningsvis föreslår vi; Utred värdet av det immateriella skyddet för uppfinnare, små och medelstora företag samt föreslå dessutom förbättringar av skyddet för att öka dess värde.

Remissvaret

Peter A Jörgensen, Kjell Jegefors