1 december 2015

Tips från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

SP Food & Bioscience, har inlett ett samarbete med ett internationellt livsmedelsföretag som jobbar mycket med open innovation. De ska assistera dem i att identifiera svenska livmedelsprojekt och företag med innovativa produkter, tekniker eller tjänster. Det kan röra sig om allt från innovationer inom primärproduktion (dvs bondgården, dock främst inom mjölkproduktion) fram till slutkonsument. Innan den sista januari så de ha identifierat 100 företagsprofiler. Under efterföljande månader kommer dessa 100 att trattas ner till cirka 10 som får möjligheten att träffa företaget på plats i Göteborg i slutet av maj. Syftet med genomlysningen är att skapa en kontaktyta mellan entreprenörer/företag och ett ledande internationellt livsmedelsföretag för att kunna möjliggöra samverkan på olika plan.

Du som utvecklar inom de sökta områdena kan ta direktkontakt med Linus Jornevald,