8 mars 2019

Årets Uppfinnarkvinna 2019 är Camilla Byrinder Lundin

Camilla Byrinder Lundin

På Internationella kvinnodagen den 8 mars tog Camilla Byrinder Lundin emot utmärkelse, diplom och ett stipendium på 30 000 kr. Ceremonin ägde rum på Tekniska museet i Stockholm.

Motivering:
Camilla Byrinder Lundin har sedan 2010 utvecklat sin idé om måltidsoptimering för att minska matsvinnet i skolor och offentliga kök.

Produkten används nu i många kommuner och fler är intresserade. Det är ett allmänt intresse att minska matsvinn, få kontroll över matinköp och storlek på portioner, samt variera kosten. Utvecklingen går mot det digitaliserade köket, med början i skolköket till att även omfatta äldreboenden.

Juryn har bedömt att Camilla Byrinder Lundin är en värdig vinnare då hennes arbete med QualiFare och Måltidsoptimering har visat sig hållbar och utvecklingsbar samt ligger rätt
i tiden. 

Jury:
Bodil Odre, ordförande i Oppinova, en medlemsförening i SUF
Bjarne Wester, ordförande i Uppsala Idé- och Uppfinnarförening, en medlemsförening i SUF
Ylva Ryngebo, ledamot i sponsorn Stiftelsen AJM Agne Johanssons Minnesfond
Malin Boström, patentingenjör vid sponsorn Groth & Co patentbyrå
Kristina Frisk, Årets Uppfinnarkvinna 2016, VD på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign      

Sedan 2006 har utmärkelsen Årets Uppfinnarkvinna delats ut av Svenska Uppfinnareföreningen och QUIS, nätverket för kvinnliga medlemmar, till minne av föreningens innovationsrådgivare Margareta Andersson Hilstad. Stipendiet ges till en kvinna för hennes uppfinning och för att hon är en förebild.

Mer information: Anneli Schöldström, ordförande i Svenska Uppfinnareföreningen,
tel 070-3903833, e-post: anneli.scholdstrom@uppfinnare.se

Bildmaterial och information om stipendiaten kommer att finnas på www.uppfinnare.se
och på stipendiatens hemsida www.qualifare.com