29 april 2014

Välkommen till årsmöte och medlemsträff 2014 i Karlshamn

Svenska Uppfinnareföreningens medlemmar hälsas välkomna till medlems- och årsmöte 2014 i Karlshamn.

Medlemsföreningen Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge är årets arrangör av program och aktiviteter.
Kallelse
Program
Dagordning


Välkommen med din anmälan! (obligatorisk anmälan för samtliga deltagare)