18 juni 2015

Internationell uppfinnare- och innovatörskongress i augusti

Uppfinnare och innovatörer från 112 länder håller världens första interna­tionella kongress och konferens den 25–26 augusti i Stockholm.

Den globala organisationen IFIA – the International Federation of Inven­tors Associations har uppdragit åt STIK – Stockholms Innovatörskrets och SUF – Svenska Uppfinnareföreningen att organisera och arrangera såväl den internationella kongressen som innovationskonferensen.

Utöver representanter från världens uppfinnareföreningar, inbjuds även före­trädare för ett antal länders regeringar, liksom gäster från framstående innova­tionsländer såsom Kina, Israel med flera.

Bland de svenska inbjudna märks – utöver de svenska uppfinnareorganisatio­nerna - företrädare och representanter för näringslivs- och företagarorganisa­tioner, universitet och högskolor, representanter för regeringsdepartement, in­genjörsvetenskapsakademin, PRV, Sveriges kommuner och landsting, repre­sentanter för myndigheterna Vinnova, Tillväxtverket, Svenska Institutet, ALMI med flera.

Arrangemanget sker i samarbete med Stockholmsmässan, där såväl konferens som kongress kommer att hållas under två dagar .

Historiskt har aldrig begreppet 'innovation' samlat så mycket globalt fokus som under de allra senaste åren.

Den 25–26 augusti samlas följaktligen världens uppfinnare och innovatörer i Stockholm, för att se över sitt kollektiva, globala och regionala ansvar som världens huvudsakliga teknik-, produkt-, och systemutvecklare.

För mer information, kontakta:
Sami Bask, Svenska Uppfinnareföreningen, 070-484 90 99
Örjan Strandberg, Stockholms Innovatörskrets, 070-730 45 35

För mer information samt anmälan