18 juni 2014

Vad gör politikerna för de fristående uppfinnarna?

Vad vill partierna göra för de fristående uppfinnarna

Det är uppfinningar och principiellt nya idéer som innovationer bygger på. För att stimulera fristående uppfinnare och företagare att bidra till utvecklingen av det svenska näringslivet föreslår Svenska Uppfinnareföreningen sju punkter. Nu vill vi veta hur riksdagspartierna svarar upp mot Sveriges uppfinnare och entreprenörers sak.

Programförklaring 2014 Svenska Uppfinnareföreningen

Hur ser ditt parti på Svenska Uppfinnareföreningens programförklaring 2014?

Innovation för Regional Tillväxt, IRT ett nät av innovationskontor, som erbjuder fristående uppfinnare och entreprenörer oberoende rådgivning. Med samma tillgång till stöd och villkor för start, utveckling och etablering av företag som för individer inom lärosäten.
Skattesystemet ska förändras så att anställda privatpersoner stimuleras att investera i sina nya utvecklingsprojekt, genom att utvecklingskostnader får dras av mot tjänsteinkomster.
En rättsskyddsförsäkring med statlig garanti som täcker immaterialrättstvister.
Det statliga riskkapitalet bör omorganiseras för att blir mer effektivt det vill säga att fler idéer finansieras i tidiga skeden och att samarbetet med engagerade privatfinansiärer ökar.
Optioner är ett effektivt sätt att stimulera tillväxten hos innovativa företag. Beskattningsreglerna bör utvecklas.
Det finns lika många idérika kvinnor som män. Ser man på statistiken över patentinnehavare eller över vilka som får finansiellt stöd skulle man kunna tro att det inte är så. Främjande av kvinnors innovationer är fortsatt viktig.
En stor del av Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet finansieras genom program- och projektanslag med offentliga medel. Förutsättningarna för en effektiv och hållbar verksamhet ökar om det finns en offentligt finansierad basorganisation att utgå ifrån.

Frågeställningen sker inför riksdagsvalet 2014 till representerade partier - hur man ser på förslagen? Vilka förslag kommer att prioriteras under nästa mandatperiod? Är det statliga insatserna tillräckliga och välriktade?

Senast den 15 augusti 2014 har vi bett partierna att svara, för sammanställning i god tid innan valet. 

Svenska Uppfinnareföreningens programförklaring 2014

För mer information om aktiviteten Malin Mohr, informationsansvarig, Svenska Uppfinnareföreningen