28 augusti 2014

Var skapades Sveriges 100 främsta innovationer?

Svenskt välstånd har i hög grad byggt på banbrytande innovationer som ofta har blivit exportsuccéer. I den idag presenterade rapporten har innovationsforskaren Christian Sandström sammanställt var 100 av Sveriges främsta innovationer genom tiderna har uppstått.

 Rapporten fastslår att av dessa innovationer har hela 80 procent skapats av uppfinnare genom anställning vid företag eller i egen verksamhet och att andelen uppfinningar härstammande från universitet och högskolor uppgår till endast 20 procent.

Rapportens slutsatser har implikationer för forsknings- och innovationspolitiken. Om en överväldigande majoritet av Sveriges innovationer skapats av enskilda uppfinnare/näringsidkare och individer anställda av företag bör den svenska innovationspolitiken fokusera på dessa aktörer.

Rapporten är framtagen av Reforminstitutet i samarbete med forskningsinstitutet Ratio. Finansiering av arbetet har skett av Svenska Uppfinnareföreningen med initiativ av Örjan Strandberg.

Här kan du ladda hem hela rapporten och presentationen

klicka här för att bland annat se bilderna för rapportsläppet