25 november 2016

Varför kan teknik slå politik?

Detta är rubriken på en forskarrapport, som analysera tre företag, som är levande exempel på hur den nya tekniken gått ut som segrare. Företagen är Uber, OM Optionsmarkanden och Axis. Alla tre företag har varit synnerligen framgångsrika. De två sistnämnda är svenska. Detta har analyserats i en rapport författad av Christian Sandström, Mirko Ernkvist Christofer Laurell och Jan Jörnmark

Rapporten beskriver hur de etablerade företagen på olika vis försöker motarbeta inträde på marknaden av nya aktörer. Tidigare forskning har pekat på hur nya aktörer växer fram främst genom att undvika konkurrens ------  Vår empiri visar snarare på att de nya aktörerna medvetet försöker influera spelreglerna. Nya aktörer kan ha andra kompetenser än de etablerade aktörerna, som i kombination med starkare incitament att förändra institutioner och marknaders funktionssätt skapar ett fönster i vilket de kan få fotfäste. Genom att agera snabbt kan de skaffa sig marknadsandelar, varpå utbildningsinsatser och kunskapsövertag bidrar till att omvandla den institutionella logiken.

Detta är mycket belysande, även om rapporten inte är någon handbok för entreprenören, som utvecklar en ny affärsmodell. Rapporten är aktuell då digitalisering kommer att vara styrande för uppfinnare och innovatörer några decennier framåt. Här gäller det för pionjärerna att var beredda att ge sig ut på den politiska arenan. Den digitala lösningen medför ju som regel att hela affärsmodellen utvecklas och ibland leder detta till krav på ny lagstiftning. I rapporten nämns också Stenbecksimperiets inträde på TV-marknaden som ett exempel. Detta är stimulerande läsning för oss som tror på innovationskraft och att entreprenörskap bidrar till välståndsutvecklingen men att detta ibland motarbetas av starka krafter.

Peter A Jörgensen