10 november 2014

Vem tjänar pengar på uppfinningar?

Med rapporten ”Vem tjänar pengar på uppfinningar?” kastar vi ljuset på om uppfinningar är lönsamma. För vem är de i sådana fall lönsamma – kommun, stat, näringsliv, uppfinnaren?

Studien beskriver uppfinnarnas historier om hur idéerna uppkommit och hur de förverkligats. Genom arbetet har också uppfinnarna delat sina erfarenheter om hur innovationsstödsystemet fungerat för dem.

Genom att visa på praktiska fall redovisas både upp- och nedgångar.

-  Förhoppningen med studien är att det ska kunna stimulera och få genomslag i debatten kring villkoren för det fria uppfinnandet, säger vd Kjell Jegefors, Svenska Uppfinnareföreningen.

En problematik i sig är att hitta en rimlig balans mellan offentligt tillgänglig information och affärshemligheter. Även om basinformationen är offentlig blir den ändå känslig när den sammanställs med annan information. Den slutliga rapporten har givetvis godkänts av berörda parter innan den offentliggörs.

Studien har skett genom att Svenska Uppfinnareföreningen sökt och fått finansiering av Romanusfonden och genomförts av Torbjörn Larsson som intervjuat ett urval av uppfinnare.

Läs rapporten Vem tjänar pengar på uppfinningar?