22 januari 2015

Vi hälsar ny vd välkommen

Sami Bask

Som ny vd i Svenska Uppfinnareföreningens servicebolag, SUF Service AB, tillträder Sami Bask den 2 februari 2015.

– Sami kommer att ta vid där vi befinner oss i en mycket spännande och utvecklande fas. Inte minst vad gäller IRT-programmet, säger ordförande Mats Olsson. 

Det har under senare år hänt mycket inom Svenska Uppfinnareföreningen och dess servicebolag. Nya former håller på att ta vid och vår roll som innovationsfrämjande aktör i Sverige har stärkts. Viktiga projekt pågår och andra har avslutats med goda resultat.

Nu är det också dags att låta en ny vd ta vid då Kjell Jegefors slutar i månadsskiftet januari- februari. Kjell kommer att finnas kvar i styrelsen för servicebolaget och föreningen som ledamot. 

Sami Bask är 40 år, kommer närmast från det mindre företaget Imentum Partner AB som vd. Dessförinnan har han sex års erfarenhet från ingenjörs- och konsultföretag ÅF i olika chefsfunktioner där han arbetat med strategisk försäljning inom produktutveckling. Sami är maskiningenjör, från Mälardalens Högskola i Eskilstuna och har genomgått flertalet chefsutbildningar.

Mats Olsson
Ordförande
Svenska Uppfinnareföreningen