19 maj 2015

Vi varnar för vilseledande fakturor

En medlem har just nu uppmärksammat oss på att Vilseledande Fakturor skickas ut från ej seriösa företag.

Användare får en allt större mängd oönskad post från företag som begär betalning för varumärkes- och formgivningstjänster som offentliggörande, registrering eller införande i företagskataloger.

Vill uppmärksamma er på falska fakturor/offerter från så kallade Trademarks-registreringar förekommer efter att man har ansökt om varumärkesregistrering hos OHIM. Här finns en lista på drygt 50 olika ”register” företag.

https://oami.europa.eu/ohimportal/sv/misleading-invoices