7 oktober 2014

Vinnarna av Sveriges största uppfinnarpris utsedda

Årets vinnare av Sveriges största uppfinnarpris, SKAPA Utvecklingsstipendium, är innovatören Mehrdad Mahdjoubi från Skåne län. Han har utvecklat en återcirkulerande dusch vilken återanvänder och renar duschvatten fortlöpande. Han fick ta emot årets SKAPA-stipendium på 500 000 kr från prisutdelaren Håkan Lans under Innovationsgalan som arrangerades av Stiftelsen SKAPA på Nalen i Stockholm den 2 oktober. – Årets pristagare visar på stor innovationsanda. I en stor del av världen är vattentillgången och vattenkvaliteten ett problem. Mehrdad Mahdjoubi har utvecklat ett system för återanvändning av duschvatten som radikalt minskar vattenåtgången och energianvändningen, säger Mats Olsson, ordförande för stiftelsen SKAPA. Andrapristagaren av SKAPA Utvecklingsstipendium är Mattias Karls och Sara Frykstrand från Uppsala län fick 50 000 kronor för sitt nya material, som är en superabsorbent. Materialet har en väldigt stor yta inom en liten volym och absorberar därmed fukt mycket bra. – Ett bra klimat för uppfinnare är viktigt för Sveriges framtid och SKAPA Utvecklingsstipendium delas ut för att stödja uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden, fortsätter Mats Olsson.

Ett hederspris på 10 000 kronor, som sponsrats av SEB, gick till Stefan Andersson och Elisabeth Andersson från Västra Götalands län för en snabb och ergonomisk distansering av armeringsnät.

Stiftelsen SKAPA delade också ut ett innovationspris till personer födda 1984-1995, ”SKAPA Framtidens Innovatör”. Första pris, ett stipendium på 75 000 kr, delades ut till Jens Kellerup, Simon Zhongxia He samt Dzana Damjanovic från Västra Götalands län för deras höghastighetsradiolänk för trådlös dataöverföring som ersätter alla sorters fiberkablar vid evenemang och mediaproduktion. Andra priset, ett stipendium på 50 000 kr, gick till Johan Mattsson från Skåne län för hans membran för skadereparationer vid fuktskador. Membranet är en miljövänlig funktionell duk som stoppar och tar hand om de ämnen som gör inomhusluften ohälsosam efter en fuktskada. Ett stipendium på 25 000 kr delades ut, som tredje pris, till Robin Liendeborg från Kalmar län som har skapat ett kommunikationsstöd med en prenumerationstjänst som överbryggar språkbarriärer i patient- och myndighetsinformation. Syftet med utmärkelsen ”SKAPA Framtidens Innovatör” är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer. Utmärkelsen är en satsning av VINNOVA.

Agne Johanssons pris till bästa lokala uppfinnarförening 2014 på 25 000 kr delades ut till Malmö Uppfinnarförening. Andra priset på 15 000 kr gick till Jämtlands Uppfinnarakademi. Göteborgs Uppfinnareförening delade tredje priset på 5 000 kr med Uppfinnarna i 7-härad. För goda insatser under årets tävling vilket lett till att länet blev ett av de mest innovativa länen.

Sveriges mest innovativa län 2014 blev Skåne län. För goda insatser under årets tävling vilket lett till att Skåne län blev det mest innovativa länet 2014.

Till Sveriges bästa Almi-bolag 2014 utsågs Almi Mitt – Jämtland med motiveringen: För goda insatser under årets tävling vilket lett till den största relativa ökningen av antalet ansökningar i landet.

Intressanta pressklipp:

GP: http://gp.solutions.six.se/gpse/site/news_detail.page?magic=%28cc%20%28news%20%28newsid%20urn:newsml:six.se:20141003:WKR_10032587:1%29%29%29
LAND: http://tidningenland.se/ingen-nationell-vinst-men-glad-anda/
VVS FORUM: http://www.vvsforum.se/?id=9876
BYGGKONTAKT: http://www.byggkontakt.nu/nyhet/vinnarna-av-sveriges-storsta-uppfinnarpris-utsedda/
NY TEKNIK: http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article3852957.ece