4 mars 2015

Vinnarna i deltävling 1: Klimatmaxa villorna

Vinnande bidrag i deltävling 1 "Klimatmaxa villorna"

En innovationstävling som genomförts av Naturskyddsföreningen i samarbete med Svenska Uppfinnareföreningen med flera där privatpersoner, företag och organisationer deltagit. 

Electrotest och Anders Kjellström Har utvecklat ett system vid namn BehovsBoBoxen, som bygger på så kallad öppen mjukvara (vilket betyder att mjukvaran är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera). Systemet kan ge villaägaren en rad olika styr- och besparingsmöjligheter genom till exempel temperaturstyrning eller laststyrning mot elpriset. Dessutom är systemet anpassat för golvvärme, vilket gör utvecklingspotentialen och energibesparingsmöjligheterna stora.  

Efficaxenergy och Erik Andersson Har utvecklat en kopplingslåda som möjliggör inkoppling av solfångare till en befintlig varmvattenberedare. Detta innebär lägre kostnader för solvärme samt smartare styrning av värmen. Innovationen är både klimatsmart och ekonomisk.  

Innowicom och Magnus Karlsson Har utvecklat ett batteridrivet sensornätverk som genom trådlös kommunikation kan styra olika laster i villan, till exempel genom att onödig belysning släcks eller att värmekällor optimeras. Systemet är tänkt att bygga på moduler där villaägaren kan optimera innehållet och styrningen efter sina behov. Produkten är också en bra plattform för att vidareutveckla klimatsmarta ideer.

Stort grattis till vinnarna som får 10.000:- var i pris.

Deltävling 2 startar torsdag 5 mars.

Vi som samarbetar tillsammans med Naturskyddsföreningen för tävlingen: