20 januari 2014

Vinnova satsar på Svenska Uppfinnareföreningens regionala innovationsprogram - IRT

Svenska Uppfinnareförening får sju miljoner i anslag från Vinnova för att stärka verksamheten för uppfinnare. Förutom drygt två miljoner till basverksamheten 2014 har Vinnova beslutat att stödja utvecklingen av Innovation för Regional Tillväxt, IRT, under tre år framöver. Det är en satsning på närmare fem miljoner för att stötta fristående uppfinnare i den tidiga processen.

- Det vi är mest glada för är den långsiktiga satsningen på IRT. Det är ett erkännande för vårt arbete i att etablera regionala verksamheter som möter de fristående uppfinnarnas behov, säger ordförande Mats Olsson på Svenska Uppfinnareföreningen.

Många uppfinnare har inte ett företag eller lärosäte i ryggen som kan hjälpa dem med rådgivning, nätverk och finansiering för att realisera sin idé. För att stötta de fristående uppfinnarna i den tidiga processen har Svenska Uppfinnarförening utvecklat programmet Innovation för Regional Tillväxt, IRT, tillsammans med forskare vid Linköpings universitet.

I de regionala pilotprojekten erbjuds uppfinnare rådgivning och ett lokalt förankrat nätverk för att verifiera idéer i mycket tidiga skeden.

- IRT är ett program som vi tagit fram själva. Vi har strukturerat det utifrån de behov som vi har identifierat hos den fristående uppfinnaren och i det tidiga skedet av en idé. Vi har utgått från frågor som: Vad behöver uppfinnare? Varför tar inte projekt fart? Vad beror det på?, säger Mats Olsson.

En stor grupp av människor hittar inte vägen in, får inte rätt rådgivning och får aldrig fart på sina projekt. Problemet är inte att det inte finns intressanta idéer eller duktiga uppfinnare.  Malin Mohr är projektledare för IRT. Hon jämför stödet från IRT med det av en kartläsare.

- Vi stöttar i den tidiga processen, visar vilka vägar som finns och hjälper projektet att komma upp på motorvägen i rätt fil. Vi kan vara rådgivande och hitta samarbetspartners och kanaler för att omvandla idé till verklighet. Men, det är viktigt uppfinnaren står på egna ben. Vi kommer inte ta ratten, uppfinnaren väljer själv takt och väg.

Företag i Sverige och internationellt är i behov av utveckling. Uppfinnare med stöd av IRT kommer därför att fylla en viktig roll. Roland Lindkvist är rådgivare och har mångårig erfarenhet av innovationsrådgivning. Han har sett en förändring över tid.

- Idag råder en inriktning på att innovationer ska fram genom start av nya företag. Med IRT arbetar vi också för att nya idéer blir till innovationer genom nya och befintliga företag.

Han anser att innovationsrådgivare i framtiden behöver fokusera mer på att etablera kontakter och hjälpa uppfinnare hitta stöd och finansiering från väl etablerade företag.

- Många uppfinnare ser gärna att deras uppfinningar utvecklas tillsammans med kompetenta och mer resursstarka företag. Denna kommersialiseringsmodell, som är en av flera vi arbetar med i IRT, innebär en stor skillnad jämfört med det traditionella stödet en uppfinnare möter, säger Roland Lindkvist.

I en forskningsrapport från Linköpings universitet som publicerades i mars 2013 redovisades en långsiktig vision över det stöd som uppfinnare behöver för att realisera och utveckla sina idéer. Det är enligt Malin Mohr långt dit, men IRT-projekten är ett steg rätt riktning.

Svenska Uppfinnareföreningen arbetar nu i ett skarpare läge med finansiering från Vinnova. Målet är att etablera piloter för regionala IRT-noder. Vinnova skriver i sin motivering till beslutet att stödja pilotprojekt med IRT:

”Uppfinnare är viktiga för regional och nationell innovationskraft. Med den särskilda roll och förankring som Svenska Uppfinnareföreningen har i Sverige är organisationen väl lämpad att genomföra förstudien. VINNOVA stödjer de av Svenska Uppfinnareföreningen föreslagna regionala piloterna för att denna ska ge ett förbättrat och fördjupat beslutsunderlag för regionala och nationella beslutsfattare om potentialen och förutsättningarna för ett utvecklat IRT-program”

- När Vinnova går in på det här sättet och stöttar en ideell, opolitisk organisation visar de att de tror på verksamheten. Den lokala förankringen är viktig. Beslutsfattare i regioner som vill satsa på att öka innovationskraften genom en IRT-nod ska känna en trygghet. Vinnovas stöd till projektet är ett erkännande och en kvalitetsstämpel, säger Mats Olsson avslutningsvis.

Kontakt med projektledning för IRT Malin Mohr 073-635 93 50 malin.mohr@uppfinnare.se Roland Lindkvist 070-659 28 11 roland.lindkvist@innovationvasterbotten.com