2 juni 2017

Zayed Future Energy Prize

En av de största utmaningarna världen står inför idag är att hantera klimatförändringar. För att hedra Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan (1918-2004) som var Förenade Arabemiratens första president, instiftades Zayed Future Energy Prize år 2008 med syfte att främja en hållbar utveckling och uppmuntra innovation inom förnybar energiteknik. 

Det internationella energipriset delas ut i fem kategorier och i år uppmanas svenska företag, ideella organisationer och gymnasieskolor att ansöka i följande tre kategorier:

1. Små och medelstora företag med innovativ lösning för förnybar energi och hållbarhet. Det kan vara ett nystartat företag men det ska vara lönsamt och ha en kort- och långsiktig vision. Prissumma 1,5 miljoner USD.

2. NGOs, enskild organisation eller en icke-statlig myndighet för prestationer som främjar utveckling och användning av lösningar för framtida energibehov. Prissumma 1,5 miljoner USD.


3. Globalt skolpris. Priset gäller för gymnasieskolor och ges inte för tidigare prestationer, utan kommer att göra det möjligt för vinnande skolor att själva utveckla rena energiprojekt. Prissumman är 100 000 USD och delas ut till skolor i fem världsdelar.  

Tips! 
Medlemsföreningar inom Svenska Uppfinnareföreningen har möjlighet att söka utifrån kategori 2 om föreningen aktivt ägnat sig åt projekt som främjar utveckling och användning av lösningar för framtida energibehov.

Har ni något samarbete med en gymnasieskola? Då har medlemsföreningen möjlighet att tillsammans med skolan söka till kategori 3.

Ansökan ska vara insänd senast 30 juni 2017

Ansökan och detaljerad information om Zayed Future Energy Prize