Sociala medier

Vi finns på Facebook

Du som är medlem i den sociala nätverkssajten Facebook kan på sidan ”Uppfinnare” ta del av, kommentera och bidra med sådant som är av vikt inom innovationsvärlden. Besök vår sida på Facebook och följ oss genom att klicka på ”gilla”. www.facebook.se/Uppfinnare

Det är gratis att gå med i Facebook och efter att du ”gillat” vår sida kan du kommentera inlägg, delta i diskussioner och blir inbjuden till evenemang.

Sidan är till för alla som har intresse för innovationsverksamheten. Vi håller oss självklart till etikettsreglerna som alla godkänner då de blir medlemmar i Facebook. Det betyder att elakheter, reklam, hets mot folkgrupp, intrång i upphovsrätt eller annat som strider mot lag inte hör hemma på Facebook.

Frågor som ställs på Facebook besvaras så fort vi hinner.

Följ oss på mikrobloggen Twitter

På mikrobloggen Twitter kan alla följa våra inlägg. Inläggen är en kort beskrivning på max 140 tecken och innehåller ofta en länk till mer information.

Man kan kalla mikrobloggar för många-till-många-kommunikation. Via tjänsten kan nyheter och länkar snabbt spridas. Twitter kallas ibland för realtidswebb. Begränsningen är att inläggen aldrig får vara längre än 140 tecken, men man kan infoga en länk till mer information.

Du behöver inte vara medlem för att se inläggen, men du måste logga in om du vill kommentera. Det är gratis att gå med i Twitter. Besök www.twitter.com/uppfinnaren