Företagsmedlemskap

Som företagsmedlem i Svenska Uppfinnareföreningen får ditt företag tillgång till speciellt framtagen service och förmåner:

  • Kostnadsreducerade förmåner och tjänster

Kostnaden är 2325 kronor (inklusive moms) per kalenderår. Årsavgiften är uppdelad på en medlemsavgift (450 kronor) och en serviceavgift (1500 kronor). Serviceavgiften är avdragsgill för ditt företag. 

Medlemsanmälan - Företagsmedlemskap