Entreprenörskap med Lomsjö Akademien

Entreprenörskap har blivit ett allt oftare använt ord i Sverige. Ibland även av de som inte riktigt vet vad ordet står för. För oss är entreprenörskap en beskrivning av både ett förhållningssätt och beskrivning av ett antal kompetenser. Entreprenören är centrum för oss. Genom kreativitet, handlingskraft och mod skapar entreprenören nya värden. Som kan vara ekonomiska likväl som sociala. Entreprenören ser möjligheter och gör något av dem. Verktygen som entreprenören använder är kompetenser som kreativitet, målbildsfokusering, handlingskraft, mod och uthållighet. Entreprenören driver utvecklingen framåt på alla områden och är därmed vår viktigaste utvecklingsresurs. Att leda ett större företag på ett entreprenöriellt sätt kräver ett speciellt ledarskap. Att lägga upp sin undervisning så att elevernas entreprenöriella kompetenser utvecklas kräver en lite annorlunda pedagogik. För att bidra till entreprenörskapet på olika arenor har vi tagit fram sex målgruppsanpassade vägar.

För innovatörer

Som innovatör är man ofta bara intresserad av att gå från idé till prototyp. Man kan ha en teknisk lösning på ett vardagsproblem, men idag kan innovationen lika ofta handla om utformningen av en tjänst eller ett nytt sätt att distribuera någon nytta.

Den prototyp man tar fram försöker man sedan skydda genom patent eller mönsterskydd på något sätt. Därefter väljer innovatören ofta att sälja innovationen vidare till någon som har kompetens och resurser för att utveckla innovationen till en säljbar produkt.

Läs mer Lomsjö Akademien