InnovationsAccelerator - Snabbanalys

STHK Innovation AB är ett helägt dotterbolag till Stockholmskonsulterna AB och har som affärsidé att dels kommersialisera uppfinningar samt att öka och kanalisera innovationsförmågan i organisationer och företag.

InnovationsAcceleratorn är en tjänst för uppfinnare med målsättning att kommersialisera en uppfinning genom att göra rätt aktiviteter, i rätt tid med målet att få första betalande kund på kortast möjliga tid.

Tjänsten består av fyra faser Snabbanalys, Idéverifiering, Kommersialisering, och Innovationserbjudande.

Snabbanalysfasens syfte är att göra en övergripande bedömning av möjligheten för att göra en lyckad kommersialisering av uppfinningen. Det görs en genomgång av beskrivningen av uppfinning med hänsyn till bland annat teknik, marknad, risker, möjligheter och hot. 

Leveransobjekt

En betygsatt bedömning av uppfinningen och projektet inom följande områden: 

  • Teknik
  • Erbjudande till kunden
  • Marknaden
  • Genomförbarhet
  • Teamet
  • Finansiering

Bedömningen kommer att levereras i PDF-format via e-post. 

Tidplan

Arbetets startas och avslutas enligt överenskommelse mellan STHK Innovation AB och uppfinnaren. Den beräknade tidsåtgången är cirka en vecka. Men skall ses som en uppskattning och ej ett bindande åtagande.

Förutsättningar

Uppfinnaren förutsätts tillhandahålla en idébeskrivning av uppfinningen via e-post.

Pris

InnovationsAccelerator, fas Snabbanalys 5 350 kronor, exklusive moms. 
Rabatt till medlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen 1 070 kronor
TOTALT 4 280 kronor, exklusive moms. 

Fakturering

Fakturering sker efterföljande månad med betalningsvillkor 30 dagar netto. 

Kontaktpersoner och adress

Thomas Nieburg, Affärschef STHK Innovation AB
E-post:
Tel: 070-555 38 25 

John Adolfsson, VD Stockholmskonsulterna
E-post:
Tel: 070-830 52 18

Adress: Stockholmskonsulterna AB, Dalagatan 60, 113 24 Stockholm

Länk till mer information

Hur gör jag?

Fyll i formuläret nedan för att ta del av medlemserbjudandet InnovationsAccelerator, då får du mer information via mejl hur du kan nyttja förmånen.

Är du inte medlem kan du blir det direkt här - Jag vill bli medlem i Svenska Uppfinnareföreningen

 

InnovationsAccelerator - medlemserbjudande