Tjänster och rådgivning

Juridisk expertis inom
immaterialrätt och affärsjuridik

Svenska Uppfinnareföreningen har för medlemmars räkning ett samarbetsavtal med Fenix Legal för tjänster inom immaterialrätt och affärsjuridik. Avtalet har möjliggjorts genom Uppfinnareföreningens kontakter med flera av de namnkunniga konsulterna som Fenix Legal knutit till sig. Avtalet innebär att Fenix Legal erbjuder sig att biträda våra medlemmar i problemorienterad immaterialrätt, exempelvis patent, varumärken, design, upphovsrätt, domännamn, tvister och marknadsrätt samt affärsjuridik, så som avtal, tvister, bolags/associationsrätt, e-handel.

Tjänsterna erbjuds till humana priser. En extra förmån är att medlemmar erbjuds en första kostnadsfri problemorientering via e-post (upp till ca 15 min). Fenix har en samlad kompetens med jurister, patentingenjörer, affärskonsulter och varumärkesexperter. Här kan du läsa mer om Fenix tjänster

Hur gör jag?

Fyll i formuläret nedan för att ta del av medlemserbjudandet Juridiska tjänster och rådgivning, då får du mer information via mejl hur du kan nyttja förmånen.

Är du inte medlem kan du blir det direkt här - Jag vill bli medlem i Svenska Uppfinnareföreningen

Juridiska tjänster & rådgivning